ASP.NET

ASP.NET
ASP.NET nedir? ASP.NET ne işe yarar? ASP.NET hakkında bilgi. ASP.NET nasıl kullanılır?

ASP.NET nedir? ASP.NET ne işe yarar? ASP.NET hakkında bilgi. ASP.NET nasıl kullanılır?

ASP.NET, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama gelişimi teknolojisidir. Özdevinimli (dinamik) web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirilmesine olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı’nın (framework) parçası, ve artık işletmece desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil etmiştir.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP’ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce – common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir.

ASPX belge yapısı
ASP.NET belgeleri ASPX yapısını kullanırlar. ASPX belgesi, özdevinimsiz (statik) HTML veya XHTML tabanlı, web sayfasında belirecek olan içeriği ayrı tutar. Kullanılan dile göre, sunucu tarafından çalıştırılacak kodu içeren belge Sayfam.aspx.cs (C#) veya Sayfam.aspx.vb (VB.NET) olarak adlandırılabilir. Bu yaklaşım ile, yazılımcı kodunu yordamsal programlama ilkelerinden çok, oluşabilecek olaylara gereken tepkiyi verebilecek biçimde geliştirir; örneğin, bir sayfa yüklenince, bir düğmeye basılınca, vb.

ASP.NET’in kullandığı diğer belge türleri arasında ascx, asmx, ashx, master, sitemap, skin ve config sayılabilir.

Örnek bir ASP.NET sayfası
<%@ Page Language=”C#” %> // page bölümü sayfanın ilk yükleme aşamasında derleme için gerekli olabilecek birtakım bilgileri // barındırmaktadır bunlar (“language=”vb” )= gibi sayfa dili (code behind=”xx.vb”)= geri kod //sayfasının isimi tarz da tanıtıcı bilgiler page alanında tanımlanır <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<script runat=”server”>

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.Title+= ” – ” + DateTime.Now.ToLongDateString();
}
</script> //* script alanında sayfamızın page load (“çalışma zamanı “) anında veya herhangi bir elemanla //*tetiklenen olaylar sonrasında çalıştırılacak yordamları sayfa üzerinde (“ayrı bir kod sayfası //* kulllanmadan”) script lerimizi burada tanımlamamızı sağlar <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” > <head runat=”server”>

<title>Yeni Sayfa</title>
</head> <body>

<form id=”form1″ runat=”server”>
//* sayfamızın form yapısını script’ler yardımı ile yönete bilmek için burada form metodu runat //* server şeklindedir yani server tarafından yönetilecek anlamına gelmektedir

<asp:label id=”label1″ runat=”server” text=”AD:”/>
//*bir asp label tagı sadece metinsel ifadeleri görüntümek amacı ile kullanılır
<asp:Textbox id=”asptextbox1″ runat=”server” ></asp:textbox>
//* bir asptextbox metin giriş alanı kullanıcıdan birtakım bilgileri almak için kullanılır
<asp:button id=”button1″ text=”tamam” runat=”server”/>
//* bir asp button örneği genel amaçlı button olarak amacına göre çeşitli şekillerde kullanılır
</form>
</body> </html>

Geliştirme araçları

ASP.NET uygulamaları gelişimi için kullanabilen yazılımlardan bazıları:

  • Visual Studio .NET (Asp.net 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1 İçin)
  • ASP.Net Web Matrix
  • Microsoft SharePoint Designer 12
  • SharpDevelop (Free/Open Source)
  • Adobe Dreamweaver
  • Herhangi bir metin düzenleyici, örneğin Notepad, Editplus Notepad++, UltraEdit, vb.

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

Önceki konuPython
Sonraki konuElektronik imza